Videocreación que reinterpreta a obra Guía Postal de Lugo realizada en time-lapse con fotografías en branco e negro tratadas dixitalmente para conseguir o efecto
esteroscópico. A captura de fotografías realizouse nalgúns dos lugares que aparecen na obra de Maruxa Mallo.
Realizada para a exposición Olladas de Muller sobre a Guía Postal de Maruja Mallo, que xira arredor dunha obra titulada Guía Postal de Lugo. Enmárcase dentro dunha nova edición de A arte de ser muller nun mundo por compartir 5.0, unha iniciativa centrada na visibilización das mulleres no eido creativo, levada a cabo pola Rede Museística Provincial de Lugo, Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo, Vicepresidencia 1ª.
Videocreación que reinterpreta la obra Guía Postal de Lugo realizada en time-lapse con fotografías en blanco y negro tratadas digitalmente para conseguir el efecto
esteroscópico. La captura de fotografías se realizó en algunos de los lugares que aparecen en la obra de Maruxa Mallo.
Realizada para la exposición Olladas de Muller sobre a Guía Postal de Maruja Mallo, que gira alrededor de una obra titulada Guía Postal de Lugo. Se enmarca dentro de una nueva edición de A arte de ser muller nun mundo por compartir 5.0, una iniciativa centrada en la visibilización de las mujeres en el ámbito creativo, llevada a cabo por la Rede Museística Provincial de Lugo, Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo, Vicepresidencia 1ª.

Back to Top