Os Ausentes, videocreación en Stop-Motion de 50" realizada con imaxes gravadas, tanto no interior coma no exterior do Hospital Psiquiátrico San Rafael de Castro Ribeiras de Lea, en colaboración con Neru Herreros, para o proxecto da Rede Museística Provincial de Lugo EntoleARTE (2012).
É unha reflexión sobre a soidade e o sometemento ou camiño cara a inutilidade que padecen os pacientes psiquiátricos. É unha investigación e interpretación de sentimentos e de sensibilidades dos que habitan este tipo de instalación, feita dende o ámbito e a linguaxe artística. 
Os Ausentes, videocreación en Stop-Motion de 50" realizada con imágenes grabadas, tanto en el interior como en el exterior del Hospital Psiquiátrico San Rafael de Castro Ribeiras de Lea, en colaboración con Neru Herreros, para el proyecto de la Rede Museística Provincial de Lugo EntoleARTE (2012).
Es una reflexión sobre la soledad y el sometimiento o camino cara la inutilidad que padecen los pacientes psiquiátricos. Es una investigación e interpretación de sentimientos y de sensibilidades de los que habitan este tipo de instalación, hecha desde el ámbito y el lenguaje artístico.
Back to Top