Non son ninguén xorde a partir dunha interpretación en formato audiovisual da obra de Maruja Mallo (postaleando, 2014) e da reflexión de Tania Balló sobre “Las sinsombrero”, un grupo de mulleres, entre as que se atopa Mallo: “Ao igual que eles volveron do exilio como heroes, elas atopáronse co máis profundo dos esquecementos: non eran ninguén”. 
É unha crítica á ausencia da muller na sociedade actual, que continúa a ser invisible, que é menosprezada e tratada como un espectro, que está pero non ten voz ni presenza.
Forma parte dos fondos da Rede Museística Provincial de Lugo.

Non son ninguén surge a partir de una interpretación en formato audiovisual de la obra de Maruja Mallo (postaleando, 2014) y de la reflexión de Tania Balló sobre "Las Sinsombrero", un grupo de mujeres entre las que se encuentra Mallo: "Ellos volvieron del exilio como héroes, ellas se encontraron con el más profundo de los olvidos. No eran nadie."
Es una crítica a la ausencia de la mujer en la sociedad actual, que continua siendo invisible, que es menospreciada y tratada como un espectro, que está pero no tiene ni voz ni presencia.
Forma parte de los fondos de la Rede Museística Provincial de Lugo.
Back to Top